Ambrosius Hubrecht

Ambrosius Hubrecht (1853-1915) groeide uit tot een internationaal bekend embryoloog. Hubrecht heeft een indrukwekkende zoölogische collectie in Utrecht nagelaten, zelfs zijn schedel is in het museum bewaard gebleven.

Embryologie op de kaart

Ambrosius Hubrecht (1853-1915) groeide uit tot een internationaal bekend embryoloog. Op zijn portret draagt hij met trots een roze-rode cappa mantel, die hij bij een van zijn vele eredoctoraten omgehangen kreeg. Hubrecht werd in 1882 hoogleraar zoölogie en volgde Pieter Harting op. Hij promootte natuurwetenschappelijk onderzoek in de koloniën. Zo bereidde hij de Siboga-expeditie van 1899 voor om de Indische Archipel in kaart te brengen. Ook wist hij een permanent zoölogisch station in Den Helder te realiseren. In 1911 richtte hij het Institut International d’Embryologie op.

Messing microscoop gebruikt door A.A.W. Hubrecht
Messing microscoop gebruikt door A.A.W. Hubrecht.

Evolutie en Embryologie

Hubrechts loopbaan stond vooral in het teken van de embryologie en de destijds nieuwe evolutietheorie. Met de Amsterdamse botanicus Hugo de Vries trok hij het land in om kennis over Darwins afstammingsleer te verspreiden. Rond 1900 stond de zoölogie op de drempel van de meer experimentele biologie. Maar Hubrecht was met zijn embryologische onderzoek toch voornamelijk een representant van de oudere beschrijvende dierkunde.

Vloeistofpreparaat van twee boomspitsmuizen
Vloeistofpreparaat van twee boomspitsmuizen.

Hubrechts erfenis

Hubrecht heeft als hoogleraar een indrukwekkende zoölogische collectie in Utrecht nagelaten. Hij heeft diverse onderwijsmodellen aangekocht zoals glazen Blaschka-modellen van ongewervelden en vele preparaten. Het Universiteitsmuseum beheert ook een heel andere erfenis. Hubrechts schedel is in het museum bewaard gebleven nadat hij zijn lichaam na zijn dood aan de wetenschap had nagelaten.

Glasmodel van de gewone zeekat
Blaschka-model van de gewone zeekat
Terug